Společnost HENNIG CZ, s.r.o. realizovala projekt s podporou Evropské unie zaměřený na úsporu energie. Předmětem projektu je realizace úsporných opatření navržených energetickým auditorem za účelem snížení energetické náročnosti podnikatelské činnosti žadatele. Konkrétně projekt řeší stavební úpravy za účelem zateplení objektu v areálu žadatele, výměnu osvětlení za úspornější a výměnu technologie za novou energeticky úspornější.